Radio Aktiv · Vestergade 23B · Postbox 267 · DK-5700 Svendborg Telefon: 62 22 28 28· Telefax: 62 22 33 79
Ønskofon 63 210 810 http://www.radioaktiv.dk · E-mail:

 
   
VORES STATION

Stationens fortid

Vi skal helt tilbage til 1988, hvor Danmarks første lokalradio 'Radio Svendborg' efter mange år måtte indstille udsendelserne. Men i dennes vedtægter stod, at hvis den ophørte med at eksistere, skulle dens aktive midler gå videre til nogen i Svendborg, som ville drive nogen kulturel/radiomæssig indslag i samme ånd som Radio Svendborg. En afviklingskomitee blev afsat som så valgte en aktivi-tetsgruppe, der skulle få en radio på benene. I denne for-bindelse bliver Svendborg Radiosamvirke stiftet, hvilken i dag består af 17 foreninger som støtter Radioaktiv. Så det er egentlig dem, der ejer radioen. Navnet 'Radio Aktiv' bliver valgt samt nogle folk til at stå for sendingen og administration. Jan Christensen havde i forvejen sendt siden 1985 i Radio Svendborg med programmet 'Ægte Rødt' sammen med Torben Jensen, og det lå sig derfor lige for at Jan skulle varetage radioen plus en Martin Rasmussen.

mere