Radio Aktiv · Vestergade 23B · Postbox 267 · DK-5700 Svendborg Telefon: 62 22 28 28· Telefax: 62 22 33 79
Ønskofon 63 210 810 http://www.radioaktiv.dk · E-mail:

 
   
VORES STATION

Stationens fortid - fortsat

Lørdag den 11 marts 1989 kl. 14.00 går Radio Aktiv for første gang i luften. Det er dog blot en lille udsendelse på 45 min., hvor Jan Christensen interviewer de forskellige foreninger, dog ikke uden startvanske-ligheder, for teknikken var i uorden, hvilket resulterer i et meget dårligt signal. Al begyndelse er svær, men ugen efter blev der sendt to timer i god sendekvalitet. og langsom og sikkert tiltog timeantallet indtil den allerede et år efter sendte med omtrent det samme timmeantal som idag.

Medarbejderantallet voksede også støt fra kun at være to, Jan Christensen og Martin Rasmussen, til et tocifret. De nøjagtige antal er svært at sige, for folk er kommet og gået i årenes løb. Radio Aktiv bygger på et koncept, som siger, at vi skal bringe informationer, og at folk skal have mulighed for at komme til orde. Og da Radio Aktiv heller ej er en kommerciel radio med lønnede folk, har de været muligt for enhver med lyst til at afprøve radiomediet at komme ind.

mere