Radio Aktiv · Vestergade 23B · Postbox 267 · DK-5700 Svendborg Telefon: 62 22 28 28· Telefax: 62 22 33 79
Ønskofon 63 210 810 http://www.radioaktiv.dk · E-mail:

 
 
VORE SPONSORER

Radioaktiv er ikke reklamefinancieret og må eksisterer på statsstøtte, som vi naturligvis er glade for plus vores lyttermedlemmer, men vi skylder også en stor tak til vores lokale sponsorer, derfor har vi her samlet dem alle.

Alternativ liste

SID
Specialarbejder-forbundet i Danmark

Huslig arbejderforbund

Pinsekirken i
Svendborg

Dansk metal

Frelsens Hær, Svendborg

Handels- og Kontorfunk-tionærernes Forbund


Arbejder-bevægelsens Organisation for Folkeoplysning

HK ungdom

Retsforbundet