Radio Aktiv · Vestergade 23B · Postbox 267 · DK-5700 Svendborg Telefon: 62 22 28 28· Telefax: 62 22 33 79
Ønskofon 63 210 810 http://www.radioaktiv.dk · E-mail:

 
 
VORES STATION

Radio Aktiv har til huse i AOF-bygningen i Svendborg - nærmere bestemt i en del af bygningens kælder med indgang fra Vestergade via en port (billede) og nedad indkørslen. Foruden en gang og et mødelokale, som vi deler med AOF, har vi tre rum for os selv.

Stationsindgang
Indgangen fra Vestergade.
 
kontor
Det første man ser, på vej ind, er kontoret, hvor al vores papirarbej-de foretages.
   
studie 2
Studie to, hvor vi sender fra. Her foregår også en del redigering. Midt i billedet ses computeren, der ofte bruges til afvikling af musik.
 
studie 1
Til venstre for studie to ligger studie 1, hvor vi har vores diskote-ket. Fungerer også som depot for lidt af hvert samt redigeringsstudie.

Stationens fortid